Vetcentrum Příbor

 Hills TransformingLives Logo Int

Kontakt

VETCENTRUM Příbor

Větřkovská 853
742 58 Příbor

  tel.:  556 722 182
  mob.:  603 857 929

vetcentrum@email.cz

Jak to u nás chodí?

 

Návštěva veterinárního pracoviště je sama o sobě stresující záležitostí pro většinu zvířat i jejich majitelů. Aby vše probíhalo hladce, bez zbytečného stresu a nervozity, bude přínosné, pokud se seznámíte s informacemi o tom, jak to u nás chodí. Věnujte proto prosím pozornost následujícím řádkům.

 

O čekání v čekárně

Klient před Vámi právě vyšel z ordinace, dveře se zavřely a Vy stále čekáte?

Kdy operujeme?


 

O čekání v čekárně

Naše práce je velmi rozmanitého charakteru. Zdravého pejska/kočku, který se dostavil pouze na očkování, zdržíme v ordinaci kolem 10 min. Tato procedura totiž vyžaduje pouze časově nenáročné úkony (základní vyšetření zvířete, měření teploty, provedení vakcinace, zápis do jeho karty a očkovacího průkazu).

Zatímco jeho méně šťastný kolega s rozvinutým ekzémem na těle, stráví u nás v ordinaci i 30 min. Je nutné nejprve zjistit možnou příčinu vzniku takového onemocnění, což začíná kromě prohlídky zvířete, hlavně pohovorem s majitelem, dále třeba odběrem vzorků postižené tkáně, které se pak vyšetřují mikroskopicky přímo v ordinaci. Vzorek je třeba vyhodnotit a teprve až na základě získaných údajů je možné stanovit co nejúčinnější léčbu. Pokud je to nutné, ošetříme takové zvíře přímo v ordinaci a instruujeme majitele, jak má dále v léčbě postupovat. To vše jsou úkony časově náročnější, jejichž počet a délku nelze předem stanovit.

Buďte proto prosím shovívaví i k problémům zvířat ostatních majitelů.

Dnes čekáte o něco déle Vy, příště možná bude někdo jiný čekat dlouho kvůli Vám.

 

 

O  pořadí pacientů    
 
Nejčastější situací, kdy dochází k vypjatější atmosféře v čekárně je ta, pokud není dodrženo pořadí, ve kterém pacienti přišli na naše pracoviště a někdo někoho tzv. „předběhne“. Děje se to převážně v některých exponovaných dnech, kdy naše pracoviště navštěvuje větší množství pacientů najednou, čekárna tak „praská ve švech“ a čekací doba se může prodloužit až na 2 hodiny.   
 
Zbytečná nervozita některých majitelů v zásadě pramení z jejich nereálných očekávání nebo neznalosti průběhu provozu veterinární kliniky (jakékoliv). Provoz na veterinárním pracovišti nemůže být  nikdy srovnávána s provozem ordinace Vašeho praktického lékaře! Což se bohužel děje velmi často.
 
V čekárně Vašeho obvodního lékaře čekáte pouze na drobné ošetření, preventivní vyšetření nebo výdej receptu a proto pacienti většinou vchází do ordinace v pořadí, ve kterém přišli. Veterinární zařízení obecně ale fungují jako několik specializovaných pracovišť v jednom. Každá větší veterina funguje nejenom jako běžná ordinace, ale také jako záchranná služba, oddělení JIP, nemocnice, laboratoř, operační sál a specializované pracoviště (SONO, RTG a další) dohromady.    
 
Je tedy logické, že se zde příjem pacientů k vyšetření může řídit zcela jinými pravidly, než na jaké jste zvyklí.
 
V zásadě platí, že POŘADÍ PACIENTŮ VŽDY URČUJE ORDINUJÍCÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘ!  
 
Pořadí pacientů podle příchodu do čekárny je vždy jen orientační a nemusí být dodrženo! 
 
Je to proto, že zdravotní stav pacientů přicházejících do čekárny má různý stupeň závažnosti. Akutní případy je nutné řešit ihned, stejně jako kolapsové stavy zvířat s chronickými onemocněními. Z toho vyplývá, že nejdéle bude u nás čekat pacient, který není objednán na vyšetření, je zcela zdráv a vyžaduje pouze preventivní ošetření (např. očkování). Pokud bude mít Vaše další návštěva u nás pouze preventivní charakter, vyhraďte si prosím na ni dostatek času. Budete-li předem připraveni na delší čekání, nebudete přenášet stres a nervozitu na svého zvířecího kamaráda, který v tu dobu nejvíce potřebuje vidět a cítit Váš klid a laskavost. I Vaše klidné chování může velmi významným způsobem přispět k bezproblémově zvládnutým zákrokům v ordinaci.  
 
Hierarchie příjmu pacientů do ordinace:

1.) AKUTNÍ PŘÍPADY  (tj. život ohrožující stavy jako autonehody, krvácející poranění, kolapsové stavy, šok, alergické reakce) - mají absolutní přednost

2.) PACIENTI S VÝRAZNOU BOLESTIVOSTÍ (např. úrazy a akutní stavy, které však neohrožují život)

3.) OBJEDNANÍ PACIENTI  (plánovaná vyšetření + drobné preventivní zákroky)

4.) NEOBJEDNANÍ PACIENTI (zejména platí pro očkování a odčervení, nákup léků pro chronické pacienty či další drobná nebo preventivní ošetření)

 
 
Klient před Vámi právě vyšel z ordinace, dveře se zavřely a Vy stále čekáte?  
 
Pauza několika málo minut mezi střídáním jednotlivých pacientů v ordinaci je obvykle NAPROSTO NEZBYTNÁ k tomu, abychom ordinaci připravili na příchod dalšího zvířete.   
 
Uvědomte si, že ordinaci navštěvují zvířata s různými druhy chorob, pracovní plochy ordinace jsou velmi často potřísněny jejich krví či tělesnými výměšky, které mohou být zdrojem nákazy pro další příchozí pacienty. Po každém vyšetření je tady bezpodmínečně NUTNÉ očistit a vydesinfikovat použité vyšetřovací nástroje a všechny pracovní plochy, jichž se pacient dotýkal. Tuto činnost obvykle zajišťuje veterinární sestra, veterinární lékař během této doby pak doplňuje chorobopis vyšetřovaného zvířete a všechny další důležité údaje do jeho karty v počítači. V případě nepřítomnosti veterinární sestry musí logicky všechny tyto činnosti před příchodem dalšího pacienta zvládnout sám veterinární lékař, což pochopitelně trvá o něco déle. Představa, že si v tuto dobu personál ordinace nerušeně vychutnává šálek kávy je skutečně velmi velmi mylná ......
 
 
 
Kdy operujeme?  
 
Během pracovního týdne nemáme stanoveny konkrétní OPERAČNÍ DNY, avšak plánované chirurgické zákroky se snažíme koncentrovat do ÚTERNÍHO dopoledne.   
 
Vzhledem k různé povaze naší práce, rozdílným časovým možnostem majitelů zvířat a existenci akutních onemocnění zvířat, které vyžadují okamžitý operační zákrok však OPERUJEME průběžně během celého týdne. 
 
Běžné operační zákroky trvají obvykle 30-40 min. Složitější zákroky mohou trvat i několik hodin.   
 
O předpokládaném ukončení časově náročné operace budete informováni prostřednictvím vývěsky na hlavních dveří ordinace.
 

Provozní doba

Veterinární ordinace

 Po - Pá: 07:30 - 14:00
  15:00 - 19:00
 So: 08:00 - 10:00
 Ne: zavřeno
pohotovost

Provozní příplatek v sobotu:
nové případy(včetně vakcinací) 100,-Kč
pokračovací terapie a kontrola 50,- Kč
Pohotovost dle platného ceníku ordinace.

Veterinární prodejna

 Po - Pá: 10:00 - 17:00
 So: zavřeno
 Ne: zavřeno

Bezbariérový přístup

bezbarierovy pristup

Přijímáme platby kartou

platba kartou